Phục hồi tài khoản suốt đời, khi bị mất của MEGAUPLOAD…

Nếu là bạn mua qua mạng tài khoản các server nói trên  dưới 1 năm, có chánh sách bảo hành tốt và còn bảo hành thì mất mà không do lỗi chia sẽ cho nhiều người, cứ  báo lại người bán và bạn sẽ được cấp tài khoản khác, không sao cả. Chỉ có điều với tài khoản suốt đời Megaupload mắc tiền 200USD,  lỡ mất mật mã hay bị hacked thật là điều đáng tiếc.  Sau đây, là mẹo thật hay phục hồi lại tài  khoản ưu tiên Megaupload  một khí bị hacked, mất đột xuất và bạn không còn có thể đăng nhập hay xài gì được nữa.

I) Mất tài khoản Mega nhưng mail chính vẫn còn(chưa bị hacked ): đấy là trưòng hợp may mắn, phục hồi lại dễ dàng nhất nhưng bạn cũng phải biết cách làm:

1) Nếu đột nhiên bạn đăng nhập vào Megaupload báo sai password, bạn cứ ấn tiếp vào mút Forgot password. Nó sẽ gửi một mail đến địa chỉ mail mà đã lưu trước đó trong tài khoản Megaupload.

2) Đăng ký vào lại mail còn tốt, nhớ là kiềm tra các thử gửi về thật kỹ trong thư mục thư rác(spam mail trước khi xoá mọi thư rác này.

3) Bạn sẽ tìm ra 1 thư gửi từ Megaupload cho bạn một link giúp bạn login được lại trang tài khoản ưu tiên của bạn nhưng điều này vẩn chưa giúp gì nhiều vì các mục ở đây cho phép thay đổi lại mật mã, mail mới bạn phải biết mật mã  cũ(nhưng bị thay đổi bởi người nào đó). Do vậy, bạn không thể  thay một mật mã khác ở trang này cho an toàn hơn được.

4) Bạn đành phải  ấn lần nữa vào forgot password  khi đăng nhập không được, thêm 1 lần nữa. Lần này, nó cho phép  mở trang khác để bạn reset password  lại, thiết lập một mật mã mới khác.

5) Sau cùng, bạn chỉ nên đăng nhập lại vào Megaupload qua IE 7 mới an toàn và dễ chấp nhận thay đổi mật mã mới( không nên dùng  các thứ 3 như Crazy browser, Green browser đề đăng nhập lại.

II) Trường hợp khó hơn là bạn đã mất cả 2 : Tài khoản và mail chính của mình:    Đây cũng là trường hợp mất của chính tôi bị nhưng may mắn thành công mỹ mãn đã phục hồi tài khoản lại như cũ

1) Bạn chỉ phục hồi lại được tài khoản này nếu bạn lo thủ sẵn lưu thêm  các mail của bạn ở một địa chỉ mail nào khác nữa.. Thí dụ:ngoài Gmail, bạn còn  lưu 1 nbản nữa tại Yahoo.mail. Nhờ thế dù không còn login được nữa ở  Gmail của mình , tôi vẫn còn xem được 1 bản thư  khác có trong Yahoo.mail của tôi.

2) Ngay bên trong Yahoo.mail, tôi biết có kẻ đã hacked tài khoản của tôi ở một IP khác  lạ hoắc như tận bên Egypt( Ai cập). Tôi cũng dùng lại cách như trên, cứ  ấn vào forgot password, nó sẽ gửi thư một thông báo về Gmail cũ giúp phục hồi mật mã và kiểm soát lại tài khoản

3) Nếu tôi  đã không thiết lập sẳn lưu mail trước trong Yahoomail từ Gmail: coi như bây giờ vô phương, tôi không thể làm gì được và đành phải mất tài khoản ưu tiên vĩnh viễn.

4) Megaupload có nói là giúp mình kiểm soát được lại  tài khoản mình nhưng mật mã đã bị thay đổi nên dù login ở trang  tài  khoản ưu tiên, bạn cũng  không thể đổi lại cái khác.

5) Bạn phải ấn lại  vào nút  forgot password một vài  lần nữa đến khi nó gửi mail cho link reset lại  một mật mã hoàn toàn  thật mới.

6) Chỉ có làm thể, bạn mới đăng nhập(login) lại thành công trong IE vào trang tài khoản ưu tiên  của chính mình. Giờ đây. bạn sẽ thay thế một mật mã mới nữa và thay đổi luôn địa chỉ  mới trong trang này(Gmail khác hay Yahoo mail) mà hacker hàon toàn không biết được.

7) Bạn cũng nên gửi một mail thông báo đến  Megaupload nó là bạn bị hacked  cả mail và mật mã tài khoàn  để nó khỏi reset trở lại lần nữa bởi tên hacker nào đò đã thay đổi và chiếm hữu tài khoản cũng như mail cũ của bạn.  

8) Khi tôi gửi thông báo đến Megaupload một vài lần nữa, tôi mới hết lo chuyện hacker lấy lại toàn khoản mình phá mình thêm một lần nữa.

Dr Hoang

Theo xahoithongtin

Bài viết liên quan