PIN website yêu thích vào Start Screen của Windows 8

 

Thật dễ dàng để PIN các ứng dụng và thư mục vào màn hình Start Metro trong . Còn đối với các shortcut của các trang web thì sao ? cho phép bạn để PIN các trang web lên thanh Taskbar. Nó cũng dễ dàng để PIN trang web ưa thích của bạn.

 

Windows 7 cho phép bạn để PIN các trang web lên thanh Taskbar. Nó cũng dễ dàng để PIN trang web ưa thích của bạn để màn hình Start Windows 8 Metro.

Đầu tiên bạn mở Internet Explorer 10 từ màn hình Start Metro và truy cập đến một trang web nào bạn muốn PIN.

Một khi các trang web đã được tải hoàn tất, bạn nhấp vào nút Pin to Start nút trên góc dưới bên phải.

Theo mặc định, các tiêu đề của trang hiện tại được nhập như tiêu đề cho trang web. Thay đổi tiêu đề, nếu muốn, và chọn Pin to Start.

Hoàn tất, sẽ xuất hiện một “ô gạch” trên màn hình Start Metro với tiêu đề là tiêu đề của trang web đã PIN hoặc do bạn đặt.

Để loại bỏ một trang web đã PIN trên màn hình Start Metro, bạn nhấp chuột phải vào trên “ô gạch” và nhấp vào UNPIN phía bên trái của thanh hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

Mặc định các trang web khi đã PIN vào Start Metro sẽ được sử dụng bằng Internet Explorer 10 phiên bản Metro.

Nguồn: echip

Bài viết liên quan