Privacy Eraser Pro – Xóa file rác chuyên nghiệp

Privacy Eraser Pro là một phầm mềm xoá file rác chuyên nghiệp, nếu như SuperCleaner chỉ xoá các file rác và còn tích hợp thêm 1 số tính năng xoá các History cho IE thì Privacy Eraser Pro hoàn toàn mạnh hơn nhiều, với nó việc xoá file rác chỉ là việc phụ

Với 1 mục đích ” dù bạn đi đâu , dù bạn làm gì trên , ko ai có thể biết tới nếu bạn dùng Privacy Eraser Pro ” mọi History từ IE tới mọi thứ trên ví dụ như thanh Start Menu Run/Find History , Temporary Files Directory , …

Chức năng :

– Xoá Internet Explorer Cache Files
– Xoá Internet Explorer Browser History
– Xoá Internet Explorer Cookies
– Xoá Internet Explorer Address Bar History
– Xoá Internet Explorer Index.dat Files
– Xoá Internet Explorer AutoComplete Memory
– Xoá Windows Recent Documents History
– Xoá Windows Start Menu Run/Find History
– Xoá Windows Recycle Bin
– Xoá Windows Temporary Files Directory
– Xoá Windows MediaPlayer Recent File List
– Xoá Internet history from Google, Yahoo
– Tích hợp Mozilla/Firefox, AOL, Netscape, Opera
– Lựa chọn cookies mà bạn muốn giữ
– Xoá folders & files 1 cách an tonà
– Làm sạch ổ cứng – FAT/FAT32/NTFS
– Xác định khoảng trống trong ổ cứng

Download

http://www.privacyeraser.com/download/privacy-eraser-pro-setup.exe

Bài viết liên quan