Professional Recover-Center – Khôi phục lại các tập tin

Professional Recover-Center được sử dụng để khôi phục lại các tập tin của các loại khác nhau, như các tập tin hình ảnh, âm thanh và video, tài liệu, lưu trữ, và các file khác đã bị xóa từ Recycle Bin, bị hỏng hoặc bị mất do định dạng đĩa, các hoạt động virus, các sự cố .

Khôi phục các file dữ liệu trên bất kỳ thiết bị kỹ thuật số

Professional Recover-Center có thể khôi phục lại các tập tin bị xóa hay bị mất trên các phương tiện truyền thông khác nhau như: đĩa cứng, đĩa mềm, ổ đĩa zip, thẻ , phương tiện truyền thông thông minh hoặc các thiết bị di động khác.

Khôi phục tập tin dữ liệu của các định dạng khác nhau

Tiện ích này sẽ giúp bạn khôi phục các file đã xóa và bị hỏng như: tài liệu, hình ảnh, các tập tin mail, cơ sở dữ liệu, tập tin âm thanh và video,…

Phục hồi trong hệ thống tập tin khác nhau

Với sự giúp đỡ của chương trình bạn có thể khôi phục lại dữ liệu bị mất trong hệ thống tập tin khác nhau, như 12/16/32 , .

professional-recover-center

Download: http://www.recover-center.com/download/professional-recover-center-software-setup.zip

Bài viết liên quan