Quận 11 – Cửa hàng vi tính

Quận 11 – Cửa hàng vi tính

BACH KHOA COMPUTER
http://www.vitinhbachkhoa.com
HCM: 12/47 Lu Gia Q11. Tel: 08.8637227 – 8662125
HN: 95F Ly Nam De. Tel: 04.8230777; DN: 113 Ham Nghi. Tel: 0511.691243

 

CỬA HÀNG VI TÍNH VIỆT THÁI
Địa Chỉ :
1128, Ðuờng 3 Tháng 2, Quận 11, TP.HCM
Phone: (08) 39627214

Bài viết liên quan