Quận Bình Thạnh – Cửa hàng vi tính

Quận Bình Thạnh –

 

CTY TNHH TM ÐIỆN TỬ TIN HỌC EI
Địa Chỉ: 139B, Lê Quang Định, P.14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phone: (08) 3510 1511
Email: eihcm@hcm.vnn.vn

CTY CP 7P
Địa Chỉ: 210H1, Chu Văn An P.26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phone: (08) 3511 5711

CH DV VI TÍNH GIA ÐÌNH
Địa Chỉ: 25G, Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phone: (08) 3510 2624

CH VI TÍNH KÝ NGUYÊN
Địa Chỉ: 17, Phan Văn Trị, P.14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phone: (08) 2218 1628

CH VI TÍNH TRIỂN VỌNG
Địa Chỉ: 151,
Phan Văn Trị, P.14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phone: (08) 2244 0193

CH VI TÍNH VU DUONG
Địa Chỉ: 184C,
Phan Văn Trị, P.12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Phone: (08) 6297 5209

Bài viết liên quan