Quản lý quảng cáo trên Facebook như thế nào kể từ 1/1/2015?

Kể từ ngày 1/1/2015 sẽ có thay đổi trong chính sách dữ liệu người dùng của và ngay từ bây giờ bạn nên cập nhật cách trên dành cho mình…

Facebook vừa mới thông báo rộng rãi sẽ có thay đổi trong chính sách dữ liệu người dùng kể từ ngày 1/1/2015, theo đó Facebook có thể sẽ mở đường rộng hơn cho việc quảng cáo dựa trên hoạt động của người dùng nhưng cũng hướng dẫn bạn cách quản lý những quảng cáo này (bên cạnh việc quản lý quảng cáo để không ảnh hưởng đến bạn bè). Vì thế bạn cần học trước ngay từ bây giờ cách quản lý quảng cáo Facebook dành cho mình, trong đó có việc quản lý cơ chế ưu tiên quảng cáo của mỗi người. hiện nay mới áp dụng ở một vài nơi trên thế giới nhưng có thể sẽ mở rộng toàn thể sau ngày 1/1/2015.

Quản lý quảng cáo trên Facebook

Bước 1: Nếu thấy một quảng cáo trên Facebook không phù hợp với mình, bạn có thể can thiệp bằng cách bấm biểu tượng mũi tên nhỏ góc bên phải trên cùng…

huong-dan-27-11-9

Quản lý quảng cáo trên Facebook: Nếu thấy một quảng cáo trên Facebook không phù hợp với mình, bạn có thể can thiệp bằng cách bấm biểu tượng mũi tên nhỏ góc bên phải trên cùng…

Bước 2: Lựa chọn Why am I seeing this? để tìm hiểu vì sao bạn lại thấy quảng cáo này.

huong-dan-27-11-10

Quản lý quảng cáo trên Facebook: Lựa chọn “Why am I seeing this?” để tìm hiểu vì sao bạn lại thấy quảng cáo này.

Bước 3: Facebook sẽ giải thích dựa trên Ad Preferences hiện tại, cơ chế đưa ra quảng cáo dựa trên hoạt động của chính bạn. Nếu muốn tự tay điều chỉnh Ad Preferences, hãy chọn Manage your ad preferences.

huong-dan-27-11-11

Quản lý quảng cáo trên Facebook: Facebook sẽ giải thích dựa trên Ad Preferences hiện tại, cơ chế đưa ra quảng cáo dựa trên hoạt động của chính bạn. Nếu muốn tự tay điều chỉnh Ad Preferences, hãy chọn “Manage your ad preferences” (khung đỏ).

Bước 4: Tự lựa chọn Ad Preferences dựa trên các mục. Có 2 điều bạn cần lưu ý, một là bạn vẫn có thể thấy quảng cáo không nằm trong mục mình chọn nếu nhà quảng cáo chọn đối tượng theo vùng địa lý, và hai là việc chọn ưu tiên quảng cáo không làm thay đổi số lượng quảng cáo bạn phải xem.

huong-dan-27-11-12

Quản lý quảng cáo trên Facebook: Tự lựa chọn Ad Preferences dựa trên các mục để xem quảng cáo đúng theo sở thích.

Bước 5: Nếu không muốn xem quảng cáo của một nguồn cụ thể, hãy bấm mũi tên nhỏ của quảng cáo từ nguồn đó và chọn Hide all from…

huong-dan-27-11-13

Quản lý quảng cáo trên Facebook: Nếu không muốn xem quảng cáo của một nguồn cụ thể, hãy bấm mũi tên nhỏ (khoanh đỏ) của quảng cáo từ nguồn đó và chọn “Hide all from…” (mũi tên).

Theo: Ictnews

Bài viết liên quan