Quattro Pro Password Recovery – Khôi phục mật khẩu tài liệu Quattro Pro

Quattro Pro Password Recovery là công cụ hữu hiệu để khôi phục nhanh chóng các mật khẩu của tài liệu Quattro Pro (.qpw, .wb) mà không cần bận tâm đến độ dài, ngôn ngữ hay độ phức tạp của chúng.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng công cụ này để thực hiện công việc sao cho nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Một số tính năng chính:

• Khôi phục mật khẩu bảng tính Corel Quattro Pro (.qpd, .wb).

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Quattro Pro (lên tới WordPerfect Office X6).

• Khôi phục mật khẩu nhanh chóng.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện dễ sử dụng.

Download:

http://www.thegrideon.com/download/qppsetup.exe

Bài viết liên quan