QuiteRSS – Tiện ích đọc tin RSS miễn phí

QuiteRSS là một ứng dụng dễ sử dụng được thiết kế để nhận được những tin mới nhất trên RSS feed của trang web. Ứng dụng QuiteRSS dành cho cả Linux (32 bit và 64 bit), OSX và Windows.

Tính năng chính

– Nguồn cấp dữ liệu và bộ lọc tin tức: Mới, chưa đọc, gắn sao, bị xóa.
– Bộ lọc người dùng.
– Cài đặt lại Proxy: Tự động hoặc bằng tay.
– Hướng dẫn nhập feed: Tìm kiếm feed URL nếu trang URL được nhập vào.
– Nhúng trình duyệt (lõi Webkit).
– Đánh dấu sao cho tin.
– Tự động cập nhật feed: Khi khởi động, theo giai đoạn.
– Tự động làm sạch trên tiêu chí sử dụng gần đây nhất.
– Hữu hiệu/vô hiệu hóa những hình ảnh trong phần xem trước tin.
– Khả năng dấu feed nhanh (cho chế độ xem tiện lợi).
– Mở feed hoặc tin tức trên một tab riêng.
– Bộ lọc tin tức và tìm kiếm nhanh.
– Thông báo âm thanh trong phần tin tức mới cập nhật.
– Thông báo popup trong phần tin tức mới cập nhật.
– Hiển thị những truy cập tin tức mới hoặc chưa đọc trên hệ thống icon.
– Thu nhỏ giao diện Quite RSS trên khay hệ thống.
– Xuất/nhập feeds.
– Portable (Windows).
– Bộ làm việc miễn phí (Windows).
– Các phím tắt.
– Kiểm tra cập nhật.
– Đa ngôn ngữ.
– Mã nguồn mở.

Cập nhật trong QuiteRSS phiên bản 0.14.3:

– Sửa lỗi treo ứng dụng khi xuất feed.
– Sửa lỗi không nhập được feed từ tệp opml trong một vài trường hợp.
– Sửa lỗi: khôi phục lại zoom khi chuyển đổi giữa các tab.
– Sửa lỗi xử lý yêu cầu xác thực từ proxy.
– Sửa lỗi RTL đối với ngôn ngữ Ả Rập và Ba Tư.
– Sửa lỗi tạo liên kết trong tin.

Download:

Bài viết liên quan