Raise Data Recovery for FAT – Khôi phục dữ liệu từ FAT

Raise Data Recovery for FAT chỉ có thể truy cập và khôi phục dữ liệu từ hệ thống file FAT, FAT32 và ExFAT. Với Raise Data Recovery, bạn có thể phục hồi dữ liệu từ của bạn, ổ đĩa flash USB, thẻ nhớ, hình ảnh, máy quay video, ổ đĩa cứng gắn ngoài cũng như ảnh đĩa.

Mặc dù giới hạn phục hồi dữ liệu cho một hệ thống file, công nhận hệ thống file khác như Windows (NTFS, FAT); Apple Mac OS (HFS+); Linux (Ext2, Ext3, Ext4 , Reiser, XFS, JFS (JFS2) và FreeBSD (UFS/UFS2). Raise Data Recovery sẽ phát hiện loại hệ thống tập tin và tìm dữ liệu bị mất, bị xóa.

raise-data-recovery-for-fat

Các tính năng:

– Phục hồi hệ thống tập tin FAT.
– Cho phép truy cập dữ liệu trên tất cả hệ thống file được hỗ trợ, bao gồm cả hệ thống file được lưu trữ trên hình ảnh đĩa, đĩa ảo,…
– Hỗ trợ truy cập hoặc khôi phục dữ liệu đã mất từ hình ảnh đĩa và đĩa ảo.
– Phục hồi lưu trữ RAID.
– Phục hồi tập tin toàn diện.

Download:

Bài viết liên quan