Raise Data Recovery for ReiserFS – Khôi phục dữ liệu từ ReiserFS

Raise Data Recovery for ReiserFS chỉ có thể truy cập và khôi phục dữ liệu từ hệ thống file Linux ReiserFS. Với Raise Data Recovery, bạn có thể phục hồi dữ liệu từ của bạn, ổ đĩa flash USB, thẻ nhớ, hình ảnh, máy quay video, ổ đĩa cứng gắn ngoài cũng như ảnh đĩa.

Mặc dù giới hạn phục hồi dữ liệu cho một hệ thống file, công nhận hệ thống file khác như Windows (NTFS, FAT); Apple Mac OS (HFS+); Linux (Ext2, Ext3, Ext4 , Reiser, XFS, JFS (JFS2) và FreeBSD (UFS/UFS2). Raise Data Recovery sẽ phát hiện loại hệ thống tập tin và tìm dữ liệu bị mất, bị xóa.

raise-data-recovery-for-reiserfs

Các tính năng:

– Phục hồi hệ thống tập tin Linux ReiserFS.
– Cho phép truy cập dữ liệu trên tất cả hệ thống file được hỗ trợ, bao gồm cả hệ thống file được lưu trữ trên hình ảnh đĩa, đĩa ảo,…
– Hỗ trợ truy cập hoặc khôi phục dữ liệu đã mất từ hình ảnh đĩa và đĩa ảo.
– Phục hồi lưu trữ RAID.
– Phục hồi tập tin toàn diện.

Download:

Bài viết liên quan