Recover My Email – Khôi phục Email bị xóa

Recover Email for sẽ nhanh chóng và dễ dàng khôi phục các message email và bản đính kèm đã xóa và bị dọn dẹp từ folder các dữ liệu đã xóa của .

Recover My Email sẽ kiểm tra file Microsot Outlook PST của bạn. phiên bản download cho phép bạn xem các message đã bị xóa. Nếu bạn đã xác định được các message đã xóa, hãy đăng ký này để kích hoạt tính năng “save messages”.

recover-my-email

Các tính năng chính:

  • Khôi phục email đã bị xóa trong Outlook 98, 2002, 2003, 2007, 2010.
  • Khôi phục tất cả các phiên bản Outlook Express.
  • Xem email có thể khôi phục trươc khi quyết định mua đầy đủ phần mềm.
  • Khôi phục các file Microsoft Outlook PST và Outlook Express DBX bị lỗi.
  • Lưu lại kết quả khôi phục email vào một file Outlook PST hoặc EML.
  • Khôi phục các bản đính kèm email và danh sách liên lạc.

Download:

Bài viết liên quan