Recover My Photos – Khôi phục file ảnh đã xóa

Bạn có những tấm ảnh quý giá nhưng do lỡ tay xóa mất, do format ổ đĩa hay do xóa đã lâu mà nay muốn tìm lại chúng. Bạn có thể dùng các phục hồi dữ liệu để lấy lại chúng nhưng hiệu suất không cao do chúng còn tìm cả những dữ liệu khác.

recover-my-photos

Còn gì tuyệt hơn trong tay ta có một công cụ chuyên tìm lại những bức ảnh đã mất, chắc chắn khả năng tìm thấy sẽ cao hơn.

Recover My Photos có thể làm việc trên các loại Smart Media, Compact Flash, , , ổ ZIP, ổ cứng, đĩa mềm… dùng để phục hồi tốt nhất các bức ảnh có định dạng , , , BMP, CRW, NEF, RAW, DBF, DIZ, EDB và cả các đoạn phim có định dạng , , .

Hướng dẫn

Đầu tiên bạn khởi động chương trình, chọn ổ cứng sẽ quét trong hộp Avaible Driver>Start. Chương trình sẽ quét và hiển thị các file có thể phục hồi được cùng dung lượng của chúng và bạn có thể nhấp vào từng file, nội dung ảnh sẽ hiện ra bên cạnh giúp bạn xem và phục hồi chúng, đây là điểm rất hay của chương trình. Để phục hồi ảnh đã chọn bạn bấm Save Files, chỉ định vị trí để xuất file và nhấn OK để kết thúc.

Download:

Bài viết liên quan