Recovery for Exchange OST – Khôi phục file Microsoft Exchange Server OST bị lỗi

Recovery for Exchange OST là công cụ hữu hiệu để chuyển đổi Exchange Offline Storage File (.ost) sang Personal Storage File (.pst) trong trường hợp Offline Storage Files (.ost) vẫn còn trên sau khi Exchange Server lỗi hoặc bị mất từ mailbox Exchange.

Dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ trong tập tin định dạng Personal Storage File (.pst) mới và có thể đọc được bởi Outlook hoặc email client tương thích khác.

Tính năng:

• Hỗ trợ Microsoft Exchange Server 2003.

• Hỗ trợ cơ sở dữ liệu lớn hơn 2 GB.

• Chuyển đổi dữ liệu từ Microsoft Exchange Offline Storage Files (.ost) sang Personal Storage File (.pst), có thể đọc được với Microsoft Outlook hoặc email client tương thích khác.

• Khôi phục folder và tin nhắn.

• Khôi phục đính kèm file.

• Hỗ trợ install/uninstall đầy đủ.

• Dễ sử dụng, không yêu cầu kỹ năng chuyên môn.

Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256 MB.

• Ổ cứng: tối thiểu 10 MB trống để cài đặt.

• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 hoặc cao hơn, 256 màu.

Download:

 

Bài viết liên quan