Recovery for Publisher – Khôi phục dữ liệu trong Microsoft Publisher

Recovery for Publisher là chương trình mạnh mẽ được dùng để hỗ trợ bạn khôi phục dữ liệu từ các publications Microsoft Publisher (.pub) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin RTF có thể đọc được bởi Publisher, Word, và các chương trình xử lý văn bản khác.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng này để thực hiện công việc của bạn sao cho nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tính năng:

• Hỗ trợ Publisher 2000, 2002, 2003 và 2007.

• Khôi phục văn bản và định dạng.

• Khôi phục bảng biểu.

• Khôi phục objects WordArt và OLE.

• Khôi phục hình ảnh nhúng và bản vẽ tay.

• Lưu dữ liệu khôi phục vào file RTF có thể đọc được bởi Publisher, Word,…

Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256-1024 MB.

• Ổ cứng: tối thiểu 10 MB trống để cài đặt.

• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.

Download:

http://www.officerecovery.com/download/pbrdemo.exe

Bài viết liên quan