Recovery for SQL Anywhere – Khôi phục database SQL Anywhere Server bị lỗi

Recovery for SQL Anywhere là chương trình mạnh mẽ được dùng để khôi phục database SQL Anywhere Server (.db) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào một tập hợp file SQL để sử dụng cho việc xây dựng lại database SQL Anywhere Server.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng chương trình này vào công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Tính năng:

• Hỗ trợ SQL Anywhere Server 9.x, 10.x.

• Khôi phục dữ liệu và cấu trúc bảng.

• Khôi phục database chưa mã hóa và database với dạng mã hóa đơn giản.

• Dữ liệu khôi phục sẽ được lưu trữ vào ASCII script.

• Dễ sử dụng.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256-1024 MB.

• Ổ cứng: tối thiểu 10 MB trống để cài đặt.

• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.

Download:

http://www.officerecovery.com/download/sardemo.exe

Bài viết liên quan