Recovery for WordPerfect – Khôi phục tài liệu Corel WordPerfect bị lỗi

Recovery for WordPerfect là công cụ để khôi phục tài liệu Corel WordPerfect (.wpd) bị lỗi. Sau đó dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào tập tin RTF (Rich Text Format) mới, tương thích với WordPerfect.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng công cụ hữu hiệu này vào công việc khôi phục của bạn.

Tính năng:

• Hỗ trợ Corel WordPerfect 12.

• Khôi phục văn bản, bảng biểu và hình ảnh.

• Tạo tài liệu RTF tương thích WordPerfect với dữ liệu đã khôi phục.

• Dễ sử dụng, không cần kỹ năng chuyên môn.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Yêu cầu hệ thống:

• RAM: 256-1024 MB.

• Ổ cứng trống: 10 MB để cài đặt.

• Màn hình: độ phân giải 640 x 480 trở lên, 256 màu.

Download:

http://www.officerecovery.com/download/wprdemo.exe

Bài viết liên quan