Recovery Toolbox for Exchange Server – Khôi phục dữ liệu từ tập tin Exchange Server bị hỏng

Recovery Toolbox for Exchange Server – chuyên phục hồi dữ liệu từ các file Exchange Server bị hỏng. tương thích với các hệ điều hành Exchange Server 2003/2007/2010.

recovery-toolbox-for-exchange-server

Tính năng chính:

  • Phục hồi dữ liệu nhanh chóng.
  • Phục hồi dữ liệu từ các file Exchange Server 2003 *.edb và *.stm.
  • Sửa chữa và phục hồi dữ liệu từ các file Exchange Server 2007 *.edb.
  • Fix dữ liệu từ các file Exchange Server 2010 *.edb.
  • Giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu.

Download:

Bài viết liên quan