Remote Desktop Manager

Remote Desktop Manager là một chương trình nhỏ gọn được sử dụng để quản lí tất cả các kết nối từ xa. Với Remote Desktop Manager bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa tổ chức hoặc tìm thấy kết nối từ xa của bạn một cách nhanh chóng. Tương thích với Microsoft Remote Desktop hoặc Terminal Services, đây là một thay thế tốt của Remote Desktop Snap-in

Một số tính năng nổi bật của Remote Desktop Manager (Standard Edition):
Hỗ trợ nhiều loại kết nối

– Remote Desktop Manager tích hợp nhiều công cụ và giao thức như:

* Microsoft Remote Desktop

* pcAnywhere

* Radmin

* Dameware

* HP RGS

* Citrix (ICA /HDX)

* Microsoft Remote Assistance

* Team Viewer

* VNC

* Putty (SSH, Telnet, rLogin…)

* Logmein

* …

– Thậm chí nhiều giải pháp hơn có thể được thêm vào như là các tiện ích add-on.

Kết nối VPN tự động (Microsoft /Cisco/SonicWall)

– Ứng dụng này vốn hỗ trợ nhiều loại VPN như Microsoft VPN, Cisco VPN và SonicWall VPN.

– Nhưng danh sách này không kết thúc ở đây, nhà sản xuất cũng cung cấp, như là một tiện ích add-on miễn phí, một danh sách lớn của VPN như OpenVPN, Shrewsoft VPN và nhiều VPN khác tương thích với IPSec. Tải về và cài đặt trong vài giây.

– Các tunnel VPN, SSL/SSH có thể được mở tự động trước khi thiết lập một kết nối từ xa. Các cấu hình của chúng có thể được tái sử dụng giũa các session khác nhau và được chia sẻ bới những người sử dụng.

Nhóm các session vào trong các thư mục

– Để đơn giản hóa việc quản lý của bạn, bạn có thể tổ chức các session của bạn thành nhóm (thư mục). Bảng điều khiển cho phép bạn thấy tất cả các session được bao gồm trong các nhóm và nhóm phụ được lựa chọn và bằng cách sử dụng bộ lọc bạn có thể tìm kiếm một nhóm cụ thể.

– Bạn cũng có thể dễ dàng di chuyển các nhóm và session của bạn từ nơi này đến nơi khác bằng cách sử dụng kéo và thả. Nó cũng có thể mở một vài session cùng lúc bằng cách lựa chọn một nhóm.
Kết nối nhanh với hỗ trợ template

– Sử dụng tính năng kết nối nhanh chóng để truy cập nhanh một máy từ xa bằng cách sử dụng Microsoft Remote Desktop, VNC hoặc một trang web. Chỉ cần nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP.

– Bạn thậm chí có thể tạo ra template tùy biến riêng của mình để sử dụng bất kì loại session nào khác.
Truy cập nhanh chóng thông qua menu ngữ cảnh khay biểu tượng

– Sử dụng menu ngữ cảnh khay biểu tượng để:

* Truy cập và quản lí các kết nối của bạn.

* Xem các session mở của bạn.

* Thay đổi nguồn dữ liệu hoạt động.

* Sử dụng tính năng kết nối nhanh.

* Truy cập các công cụ địa phương như: cửa sổ dòng lệnh, trình chỉnh sửa registry, giám sát hoạt động, tắt máy từ xa,…

Download:

http://remotedesktopmanager.com/download/Setup.RemoteDesktopManager.6.1.3.0.exe

Bài viết liên quan