RemoveIT Pro Enterprise – Tìm và xóa các file gây hại cho máy tính

RemoveIT Pro Enterprise là chương trình tìm và xóa các file hoặc các đoạn mã có thể gây hại cho dữ liệu hoặc các ứng dụng trong hệ thống .

Điểm khác biệt của RemoveIT Pro Enterprise so với các chương trình là khả năng “nhìn thấy” những file nguy hiểm như Malware, Worm, Trojan horse, Adware & Spyware mà các chương trình thông thường không phát hiện được.

RemoveIT Pro Enterprise cũng cung cấp cho bạn báo cáo đầy đủ các quy trình hoạt động với đường dẫn và đầy đủ danh sách cửa sổ khởi động của các tập tin bắt đầu trên Windows startup.

Download

http://www.incodesolutions.com/downloads/removeitpro_trial.exe

Bài viết liên quan