RRT Sergiwa Antiviral Toolkit

RRT Sergiwa Antiviral Toolkit là một tập hợp các công cụ có thể quét, gỡ bỏ độc hại () và kích hoạt lại một virus đã bị vô hiệu hóa trước đó (System Restrictions) và giúp bạn kiểm soát của mình. Hầu hết malware hiện nay lây lan qua phương tiện di động (cụ thể là ổ đĩa Flash), phần mềm này có khả năng giám sát, khóa và gỡ bỏ bất bỳ loại malware để tránh lây lan.

RRT Sergiwa Antiviral Toolkit không giống như các trình truyền thống, nó không cần cập nhật các dấu hiệu, mà thay vào đó sử dụng một kỹ thuật chung và thông minh để phát hiện bất kỳ malwave nào đang cố gắng nhiễm vào hệ thống của bạn thông qua ổ đĩa flash hoặc kết nối .

Bên cạnh trình quét Heuristic, Sergiwa Antiviral Toolkit còn có một trình quét và gỡ bỏ malware truyền thống. Cơ sở dữ liệu của nó chứa hơn 60.000 bản ghi của các malware thông thường và khó loại bỏ.

Lưu ý:

Trước khi chạy công cụ này, bạn nên Disable bất kỳ giải pháp khác mà bạn đang chạy như Antivirus, Firewall, các công cụ theo dõi màn hình …

Download:

http://www.sergiwa.com/download/security/RRT.exe

Bài viết liên quan