SendTo Manager – Thêm các tuỳ chọn vào Menu Send To

Đầu tiên, bạn có thể tải SendTo Manager tại địa chỉ:http://downloads.novirusthanks.org/files/sendtomanager_setup.exe.

Sau khi bạn tải về tập tin SendTo Manager.exe, bạn tiến hành cài đặt theo hướng dẫn.

Khi đã cài đặt xong, bạn hãy chạy SendTo Manager. Lúc đó, nó sẽ hiển thị một hộp với tất cả các tập tin (LNK).

Khi bạn muốn thêm một tuỳ chọn vào menu Send to, bạn có thể mở SendTo Manager và kích chuột phải vào một đường dẫn đã chọn. Bạn sẽ thấy một tùy chọn  Add New Shortcut  và hãy chọn nó.

Khi bạn đã chọn tùy chọn này, một cửa sổ bật lên, bạn chọn đường dẫn tại dấu ba chấm và đặt tên cho phím tắt (bạn có thể tìm đường dẫn trong Program Files hoặc trong tập tin .exe cho ứng dụng mà bạn muốn thêm vào).

Sau khi hoàn thành thêm các phím tắt, bạn có thể phải bấm vào những tập tin bạn muốn Send to.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan