Server Core – Cài đặt Roles and Features

Server Core là một phiên bản của Windows Server 2008 với giao diện đồ họa được tối giản hóa: giao diện chỉ bao gồm Notepad và Task Manager, không có các tiến trình Explorer thông thường.

Nếu bạn muốn biết giao diện đó trông như thế nào thì trên thông thường, bạn hãy vào Task Manager và tắt toàn bộ các tiến trình explorer.exe đi, để trở về giao diện thông thường thì chỉ cần vào File > New Task (Run..) và nhập vào explorer.exe.

 

Mục đích của bài viết này là hướng dẫn các câu lệnh cấu hình Roles and Features của Server Core.

Server Core có một số lượng hạn chế các Roles có thể cài đặt được trên nó, bao gồm:

* Active Directory Domain Services (AD DS)
* AD Lightweight Directory Services (AD LDS)
* DNS Server
* Internet Information Services (IIS) (No ASP.NET support)
* DHCP Server
* File Services
* Print Services
* Streaming Media Services
* Hyper V

Điều này không có nghĩa là Server Core không thể làm những thứ khác. Trên thực tế, Microsoft gọi các thành phần khác là Features chứ không phải Roles. Danh sách các Features được hỗ trợ bao gồm:

* Microsoft Failover Cluster (không có trong bản Standard Edition)
* Network Load Balancing
* Subsystem for UNIX-based applications
* Backup
* Multipath IO
* Removable Storage Management
* Bitlocker Drive Encryption
* Simple Network Management Protocol (SNMP)
* WINS
* Telnet

Để cài đặt Roles and Features, bạn sẽ cần sử dụng câu lệnh OCsetup.exe. OC là viết tắt của Optional Components – các thành phần tùy chọn. Điều quan trọng nhất cần nhớ đối với câu lệnh này là SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT. Cách tốt nhất để thực hiện là bạn luôn sử dụng /w kèm theo lệnh ocsetup.exe để giữ cho Command Prompt luôn hoạt động cho đến khi cài đặt thành công. Dưới đây là danh sách các lệnh cần thiết để cài đặt Roles and Features trên Server Core.

DNS
start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role

DHCP
start /w ocsetup DHCPServerCore

File Services (dịch vụ máy chủ được cài đặt mặc định) nhưng có những tính năng vai trò khác

File Replication Service
start /w ocsetup FRS-Infrastructure

Distributed File System
start /w ocsetup DFSN-Server

Distributed File System Replication
start /w ocsetup DFSR-Infrastructure-ServerEdition

Services for Network File System (NFS)
start /w ocsetup ServerForNFS-Base
start /w ocsetup ClientForNFS-Base

Hyper V
start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V

Print Server feature
start /w ocsetup Printing-ServerCore-Role

Line Printer Daemon (LPD) service
start /w ocsetup Printing-LPDPrintService

Kích hoạt Directory Lightweight Directory Services
start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore

Kích hoạt Directory Domain Services
dcpromo /unattend:

IIS
start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService
;WAS-ProcessModel

Để gỡ cài đặt IIS, sử dụng câu lệnh sau
start /w pkgmgr /uu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService
;WAS-ProcessModel

Lưu ý: Nếu bạn cần gỡ bỏ một Role đã sử dụng ocsetup để cài đặt, tất cả những gì cần làm là sử dụng chính câu lệnh cài đặt cũ cộng thêm khóa /uninstall.

Danh sách lệnh cần để cài đặt Features trên Server Core:

Microsoft Failover Clustering
start /w ocsetup FailoverCluster-Core

Network Load Balancing
start /w ocsetup NetworkLoadBalancingHeadlessServer

Subsystem for UNIX-based applications
start /w ocsetup SUACore

Multipath IO
start /w ocsetup MultipathIo

Removable Storage
start /w ocsetup Microsoft-Windows-RemovableStorageManagementCore

Bitlocker Drive Encryption
start /w ocsetup BitLocker

Backup
start /w ocsetup WindowsServerBackup

Simple Network Management Protocol (SNMP)
start /w ocsetup SNMP-SC

Windows Internet Name Service (WINS)
start /w ocsetup WINS-SC

Telnet client
start /w ocsetup TelnetClient

Lưu ý: Nếu bạn cần gỡ bỏ một Feature đã sử dụng ocsetup để cài đặt, tất cả những gì cần làm là sử dụng chính câu lệnh cài đặt cũ cộng thêm khóa /uninstall.

Có các Role hay Feature được cài đặt không khó khăn bằng việc cấu hình các dịch vụ đó. Cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để quản lý Roles and Features là có một Terminal Server chuyên dụng có AdminPak hoặc Remote Server Administrative Tools (RSAT) được cài đặt; hoặc chỉ cần cài đặt các công cụ tương tự như trên XP hay Vista.

Theo: Quantrimang

Bài viết liên quan