Skype Launcher – Tự đăng nhập tài khoản Skype

Skype Launcher là một công cụ để tự động đăng nhập trong nhiều tài khoản Skype chỉ với một cú click. Nó sẽ tự động phát hiện tài khoản đã đăng ký trong tài khoản Skype và chỉ đăng nhập tài khoản offline. Skype Launcher rất hữu ích trong trường hợp bạn muốn thử nghiệm một ứng dụng hay plug-in tương tác với Skype, chỉ cần tạo ra hai nick Skype để thực hiện ngay trên của mình mà không cần phải có thứ hai.

Yêu cầu:

· Skype 3.x, 4.x hoặc Skype Skype 5

Download:

http://dl1.skypelauncher.net/SkypeLauncher-setup.exe

Bài viết liên quan