Sổ tay phần mềm

rong Ebook này có rất nhiều khái niệm và hướng dẫn cơ bản dành cho người không chuyên lẫn chuyên nghiệp như tinh chỉnh BIOS, phân vùng ổ đĩa, sao lưu dữ liệu, sử dụng , cài đặt hệ điều hành, sử dụng Internet, ghi đĩa, nghe nhạc – xem phim, Các bài viết được sắp xếp theo chủ đề, chọn chủ đề để có danh sách bài viết chi tiết. Trong bài viết đều có hình ảnh minh họa chi tiết.

Download:

http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2007/Ebook-SudungSoftware.chm

Bài viết liên quan