Sổ tay tin học ứng dụng

Ebook này chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Windows, sử dụng mạng LAN, sử dụng Internet; hướng dẫn bạn tự giải quyết những vấn đề vướng mắc thường gặp trong quá trình sử dụng ; hướng dẫn cài đặt các ứng dụng; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các mới.

Download:

/Data/Soft/2010/04/17/tinhoc.zip

Bài viết liên quan