Spybot – Search & Destroy – Bảo vệ máy tính từ Internet

Rất nhiều chương trình bảo vệ trước những mối nguy hiểm từ Internet nhưng đa số lại là tính phí. Trong khi đó, SpyBot hoàn toàn miễn phí, và có cả những phiên bản sử dụng cho các hệ điều hành của điện thoại di động. Nếu bạn nghi ngờ có phần mềm spyware được cài đặt trong máy tình của mình, thì tốt nhất là hãy kiểm tra hệ thống với những phần mềm chuyên dụng. Tuy nhiên, phần lớn các chương trình Anti Spyware đều có thu phí, và chỉ những bản cài đặt đã trả phí mới có đầy đủ tính năng. Tuy nhiên đã có một công cụ tuyệt vời khác, đó là phần mềm SpyBot – Search & Destroy 2.0.6.131 Beta 4 (S&D). Nó có thể loại bỏ chúng ra khỏi máy tính của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng, và trên hết, nó hòan toàn miễn phí. Thêm vào đó, Spybot còn có cả những phiên bản dành cho các hệ điều hành của các thiết bị di động như Symbians, Windows Mobile…

Lưu ý: mặc dù vậy, đôi lúc một số Spyware lại tạo ra các mỗi liên kết chặt chẽ trong các phần mềm mà bạn sử dụng, do đó sau khi bạn loại bỏ chúng ra khỏi hệ thống, thì phần mềm đó có thể sẽ không thực hiện chức năng một cách chính xác . Vì thế hãy cẩn thận với những gì mà bạn muốn loại bỏ.

Download:

http://spybotupdate.biz/files/spybotsd-2.0.6-beta4.exe

Bài viết liên quan