SpyDLLRemover – Phát hiện và xóa các phần mềm gián điệp

SpyDLLRemover là công cụ độc lập để phát hiện và xóa các gián điệp từ hệ thống. Nó đi kèm với máy quét gián điệp tiên tiến sẽ nhanh chóng phát hiện ra Rootkit ẩn trong hệ thống cũng như suspcious/injected DLLs trong tất cả các ứng dụng đang chạy. Nó không chỉ thực hiện phân tích tự động các file DLL mà còn hiển thị chúng và xác định nhanh chóng các DLL độc hại. Tính năng tìm kiếm DLL sẽ giúp bạn tìm kiếm DLL trong tất cả các quá trình hoạt động. SpyDLLRemover còn cho bạn tinh năng chọn để loại bỏ các DLL từ một trình đơn đang chạy hoặc từ tất cả các quá trình đang chạy với một cú nhấp chuột.

Download:

http://securityxploded.com/downloadfile.php?id=3351

Bài viết liên quan