Spyware Process Detector – Chương trình chống spyware

Process Detector là chương trình chống giúp phát hiện mọi tiến trình chạy trên máy và đánh giá chúng nhờ vào phép phân tích thông minh.

Ngoài ra, còn có khả năng phát hiện các tiến trình chứa các mã thực thi lạ. Người dùng sẽ được xem các thông tin chi tiết về các tiến trình và sẽ phát hiện các mối hiểm họa như spyware, malware, keyloggers và Trojans.

spyware-process-detector

Spyware Process Detector còn biểu thị đánh giá bằng màu sắc giúp người dùng phát hiện các tiến trình nguy hiểm ngay lập tức.

  • Đỏ: nguy hiểm nhất.
  • Xanh: ít nguy hiểm nhất.
  • Các màu sắc giữa đỏ và xanh biểu thị các mức độ nguy hiểm khác nhau.

Phần mềm còn cho biết các thông tin như ID của tiến trình, ID nguồn, trạng thái , tên file EXE, đường dẫn file, mô tả… Một khi có tiến trình nào bị đánh dấu đỏ hoặc xanh, người dùng có thể chọn để xóa hay bỏ qua chúng.

Yêu cầu hệ thống:

  • Bộ xử lý: Intel Pentium hoặc cao hơn (Intel Pentium II 500 MHz hoặc cao hơn).
  • Bộ nhớ: 32MB hoặc cao hơn (Nên dùng 128MB).
  • 3MB ổ đĩa trống.

Download:

Bài viết liên quan