Stellar Phoenix NTFS Data Recovery – Khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa NTFS

 

Stellar Phoenix NTFS Data Recovery là một hữu dụng giúp bạn phục hồi các tập tin, thư mục, ảnh, video, tài liệu và email bị mất từ các ổ cứng và ổ đĩa dựa trên NTFS.

Tính năng chính:

Phục hồi dữ liệu NTTFS nhanh chóng và hiệu quả

Phần mềm sẽ tiến hành phục hồi nhanh chóng các tập tin, tài liệu, hình ảnh, email, cơ sở dữ liệu… bị mất hoặc bị xóa từ các phân vùng NTFS. Nó giúp bạn lấy lại các dữ liệu giá trị khi bạn có file bị xóa do vô tình, thiết bị lưu trữ bị định dạng hoặc do hư hỏng /phần mềm.

Khôi phục các tập tin bị xóa do tình cờ

Tiện ích phục hồi file NTFS đã cho thấy nó thực sự hữu ích khi bạn cần khôi phục file mà bị vô tình xóa hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống. Bạn có thể chọn thực hiện quét sâu hoặc quét nhanh để lấy lại các file bị xóa từ ổ đĩa hoặc thiết bị lưu trữ di động của mình.

Phục hồi dữ liệu từ ổ đĩa được định dạng

Phần mềm này có thể dễ dàng phục hồi tất cả dữ liệu bị mất do định dạng ổ đĩa NTFS. Việc định dạng là cần thiết tại thời điểm hệ thống tập tin bị hư hỏng nghiêm trọng mà xóa hoàn toàn dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Bên cạnh đó, nó cho phép bạn cứu tất cả dữ liệu quan trọng của mình trong tất cả tình huống.

Tìm kiếm các ổ đĩa bị xóa hoặc bị mất

Phần mềm sẽ quét toàn bộ ổ cứng của bạn để tìm ra các ổ đĩa bị mất hoặc bị xóa do tình cờ, sau đó tiến hành khôi phục dữ liệu trong ổ đĩa còn nguyên vẹn với cấu trúc thư mục và hệ thống phân cấp chính xác. Bạn có thể lựa chọn cả “Quick Scan” và “Deep Scan” để tìm kiếm ổ đĩa.

Cung cấp bộ lọc để lựa chọn, thêm và chỉnh sửa dạng file

Phần mềm sẽ đơn giản hóa quá trình tìm kiếm của bạn để tìm ra các file bị mất hoặc bị xóa bằng cách cho phép thêm bộ lọc dựa trên các phần mở rộng tập tin. Khi bạn nhấn “File Type” trên màn hình “Select Drive/Volume”, bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các dạng tập tin. Bạn có thể lựa chọn tất cả nhóm và dạng file hoặc chỉ bao gồm các dạng file được lựa chọn để phục hồi. Bạn cũng có thể thêm dạng file riêng của mình vào danh sách hoặc chỉnh sửa một dạng file hiện tại.

Tìm kiếm file sau khi quét

Bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một số tập tin cụ thể tron kết quả quét mà cần khôi phục. Sau khi quá trình quét hoàn tất, nhấn “Find’ trên màn hình “Data Recovery” và cung cấp các loại tập tin để tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm file thông qua các thông số khác như “Match Case”, “Deleted Files” và “Existing Files”.

Cung cấp tùy chọn để xem trạng thái ổ cứng

Phần mềm này có thể giám sát tình trạng ổ cứng và hiển thị thông tin hoàn chỉnh của ổ cứng như tổng sổ sector, kích thước, thông tin SMART, thông tin ổ đĩa…

Download:

Bài viết liên quan