Sử dụng Google Chrome để đọc PDF mặc định

Có tới 99% người dùng đều có một nào đó được cài đặt trên máy để đọc tài liệu PDF. Tuy nhiên nếu bạn để ý thì từ một vài phiên bản lại đây Google Chrome đã cho phép bạn đọc PDF ngay bên trong trình duyệt. Và thay bằng việc sử dụng một phần mềm khác dành riêng cho việc đọc PDF giờ đây bạn có thể dùng chính trình duyệt Chrome làm phần mềm đọc PDF mặc định trên máy.

Hướng dẫn dưới đây giúp bạn thực hiện điều này trên Windows, tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể thực hiện trên OS X hay Linux.

Trước tiên bạn chọn một tài liệu PDF nào đó, nhấn phải chuột vào và chọn “Open with”. Nếu không thấy xuất hiện bạn có thể giữ Shift và nhấn phải chuột, menu với mục “Open with” sẽ xuất hiện.

Một cửa sổ mới xuất hiện cho phép bạn chọn ứng dụng để mở file PDF, rất tiếc ứng dụng Chrome không có trong danh sách Windows gợi ý. Nhưng không sao, hãy chọn Browse để chỉ tới ứng dụng Chrome.

Lưu ý: Bạn cần chắc chắn mục “Always use the selected program to open this kind of file” đã được chọn, để từ giờ về sau Windows sẽ tự động mở file PDF bằng ứng dụng này.

Trong một số trường hợp khi chọn “Open with” bạn sẽ được gợi ý một số ứng dụng, khi đó hãy chọn mục “Choose default program” bạn sẽ cũng tới được cửa số chọn ứng dụng như trên.

Nếu bạn biết rõ Google Chrome được cài đặt ở đâu thì chỉ cần duyệt tới thư mục đó. Trong trường hợp không biết, bạn có thể nhấn phải chuột vào shortcut của Chrome, chọn “Properties” và tới tab Shortcut. Bạn sẽ nhìn thấy đường dẫn tới ứng dụng Chrome.

Cách tốt nhất là copy và paste đường dẫn dài này vào cửa sổ Browse rồi chọn Open.

Tiếp theo chọn OK. Tài liệu PDF sẽ được mở trong trình duyệt.

Và từ nay khi nhấn đúp vào file PDF, Google Chrome sẽ tự động được mở.

Trong trường hợp không mở được, bạn hãy kiểm tra plugin PDF Viewer đã được bật chưa. Để kiểm tra bạn gõ “about:plugins” vào thanh địa chỉ của Chrome.

Chúc các bạn thành công.

Theo Howtogeek

Bài viết liên quan