System Spec – Cung cấp thông số và thông tin máy tính

System Spec 2.92 cung cấp cho người dùng những thông số của hệ thống như: Phiên bản của hệ điều hành; Phiên bản của IE; RAM; CPU; Sound card; Card giao tiếp mạng; Tình trạng của ổ đĩa cứng; CD-Rom; Các cổng LPT-COM-USB, thông tin về Mainboard, BIOS… Thông qua hệ thống Menu lệnh chúng ta có thể nhanh chóng gọi ra và tác động đến các thành phần, các công cụ của hệ điều hành như: Control Panel; chạy Scandisk, Defrag; kiểm tra hệ thống file; gọi ra hộp Direct Diagnostic Tool; quản lý các thiết bị qua cửa sổ Device Manager…

Download:

http://www.alexnolan.net/software/SysSpec.exe

Bài viết liên quan