A series
  • Apple và trái tim A9

    Nếu ai đã có dịp dùng qua iPad Pro thì sẽ nhận ra đây là chiếc máy tính bảng thực sự nhanh. Bộ xử lý A9 c ...

    Nếu ai đã có dịp dùng qua iPad Pro thì sẽ nhận ra đây là chiếc máy tính bảng thực sự nhanh. Bộ xử lý A9 của Apple mà họ gọi là 'tầm bộ xử lý máy để bàn' có vẻ như đúng với những gì họ nói. ...

    đọc thêm