crop ảnh
  • Cắt ảnh trong Photoshop

    Thực ra cũng có rất nhiều các phần mềm, ứng dụng giúp "crop" ảnh nhưng nếu nắm vững Photoshop thì chúng t ...

    Thực ra cũng có rất nhiều các phần mềm, ứng dụng giúp "crop" ảnh nhưng nếu nắm vững Photoshop thì chúng ta sẽ thấy chỉ riêng chuyện "crop" ảnh của công cụ chỉnh sửa ảnh này cũng có những tiện ích ưu v ...

    đọc thêm