iPad Air 4
  • iPad Pro trang bị RAM 4GB

    Một lập trình viên đã sử dụng công cụ Xcode 7 GM để phân tích và từ đó khẳng định bộ nhớ ...

    Một lập trình viên đã sử dụng công cụ Xcode 7 GM để phân tích và từ đó khẳng định bộ nhớ RAM trên bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus là 2GB, còn trên mẫu máy tính bảng iPad Pro là 4G ...

    đọc thêm