Machine
  • Hai HP, một giấc mơ

    Khi HP sắp đến hạn chót phải tách công ty ra làm hai thì họ đang lên kế hoạch giữ nhịp cho dự án lớn nhất ...

    Khi HP sắp đến hạn chót phải tách công ty ra làm hai thì họ đang lên kế hoạch giữ nhịp cho dự án lớn nhất của mình đúng tiến độ: đó là Machine. ...

    đọc thêm