Tại sao Apple luôn đặt thời gian 9:41 trên các sản phẩm?

Thời gian trước đây thường dùng là 9:42. Bạn có thể nhìn thấy giờ này ở tất cả các quảng cáo thương mại, quảng cáo báo in và thậm chí trên trang web của . Giải thích rất đơn giản là thời gian này diễn ra vào buổi sáng ngày chiếc đầu tiên được công bố năm 2007. Vào phút 42 trong bài phát biểu chính, đã nói “Hôm nay Apple sẽ sáng tạo lại chiếc điện thoại”.

apple-6-11-1

Và một bức ảnh của iPhone, hiển thị thời gian 9:42, xuất hiện trên màn hình phía sau ông.

Nhưng điều này đã thay đổi vào năm 2010, khi chiếc iPad đầu tiên được công bố. Khi sản phẩm này được công bố, đã hiển thị một thời gian khác: 9:41.

Nếu bạn vào trang web của Apple bây giờ, thời gian được thiết lập trên các thiết bị vẫn luôn đề 9:41. Nhưng thời gian này không chỉ trên iPhone, mà các . Thậm chí iPad quảng cáo iPad Air 2 cũng chạy thời gian này trong bài phát biểu chính tháng trước cũng hiển thị thời gian 9:41.

Nhưng tại sao thời gian lại thay đổi? Rất đơn giản, theo cựu Trưởng nhóm iOS Scott Forstall, người đã để lộ bí mật cho nhà phát triển ứng dụng Jon Manning của Secret Lab ở Australia:

“Chúng tôi thiết kế những bài phát biểu chính do đó việc công bố lớn về sản phẩm diễn ra trong vòng 40 phút trình bày. Khi hình ảnh lớn xuất hiện trên màn hình, chúng tôi muốn thời gian được trình chiếu gần sát với thời gian thực tế trên những đồng hồ của người xem. Nhưng chúng tôi không muốn chính xác là 40 phút”.

Chúng tôi đặt thời gian iPhonelaf 9:42 và khá chính xác. Thực tế là rất chính xác. Jobs đã công bố chiếc iPhone chính xác vào lúc 9:42, theo blog trực tuyến về sự kiện này của Engadget.

Do đó, đối với iPad cũng được quyết định đặt theo giờ 9:41, và đó là tất cả bí mật về thời gian được thiết lập trên các thiết bị, Forstall cho Manning biết.

Theo: Quantrimang

Bài viết liên quan