Tạo danh sách email tiện lợi bằng Fiesta.CC

Outlook Express, Mozilla Thunderbird và các chương trình hộp thư khác đều có thể tạo được danh sách email, một chức năng giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian khi không phải gõ từng địa chỉ email một của một danh sách dài người cần nhận thư. Tuy nhiên khi bạn đang dùng một của người khác hay buộc phải dùng phiên bản web của dịch vụ email, bạn không thể sử dụng danh sách email mà mình đã tạo trong Outlook hay Thunderbird.

Một trong những cách dễ dàng nhất để luôn có thể truy cập danh sách địa chỉ email trong bất cứ trường hợp nào mà không gặp trở ngại gì là dùng dịch vụ miễn phí Fiesta.CC.

Đầu tiên, bạn soạn một thư mới, nhập tất cả những địa chỉ email muốn hiện diện trong danh sách email vào dòng To.

Trong mục CC, nhập tên của nhóm, ví dụ Family rồi thêm @Fiesta.CC vào đuôi để được Family@Fiesta.CC:

Ngay lập tức bạn sẽ nhận được một email xác nhận  từ Fiesta, nhấn vào liên kết trong email để đồng ý:

Sau đó bạn được yêu cầu tạo mật khẩu bảo vệ và gõ thêm những địa chỉ email khác của bạn mà bạn muốn sử dụng chung dịch vụ. Hoàn thành bước này, bạn nhấn Done:

Bây giờ mỗi khi muốn gửi thư đến tất cả mọi người trong một nhóm, ở dòng To bạn chỉ cần nhập tennhom@Fiesta.CC, ví dụ Family@Fiesta.CC. Thư của bạn sau đó sẽ được gửi một cách tự động đến mọi địa chỉ email có trong nhóm Family:

Cách sử dụng vô cùng đơn giản chính là điểm hấp dẫn của Fiesta.CC, bạn có thể tạo bao nhiêu danh sách tuỳ thích. Thêm nữa với nút Unsubscribe kèm theo trong thư gửi đến người nhận, họ có thể tự xoá mình khỏi danh sách của bạn bất cứ lúc nào để lần sau không phải nhận thư chuyển tiếp từ Fiesta nữa. Chức năng này đảm bảo chắc chắn rằng email sẽ được gửi đến đúng những người muốn nhận nó:

Theo: XHTT

Bài viết liên quan