Tạo khói trong 12 bước với photoshop

Bước 1:  Sẽ mở một tài liệu mới (600x250px) và tạo ra một lớp mới gọi là ‘nền đen’. Điền toàn bộ vải với màu đen.

tao-khoi-29-10

Bước 2

Bây giờ thêm vào một số văn bản trắng vào trung tâm của bạn canvas. Tôi sử dụng font chữ ‘Gill Sans’ đặt để in đậm.

tao-khoi-29-10-1

Bước 3

Bây giờ lặp lại lớp văn bản của bạn. Lựa chọn ban đầu của bạn và rasterize nó (lớp> rasterize> lớp). Sau đó, áp dụng một chuyển động blur vào lớp này bằng cách vào bộ lọc> blur> motion blur. Thiết lập góc độ của bạn đến 90 và sức mạnh của bạn blur vào 20. Cuối cùng lớp của bạn giảm opacity của đến 60%.

tao-khoi-29-10-2

Bước 4

Bây giờ dán một hình ảnh của một số hút thuốc lá. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy một hình ảnh của hút thuốc lá trên một nền đen, và nếu có bất cứ màu sắc của bạn hút thuốc lá để đi đến hình ảnh> điều chỉnh> desaturate. Sau đó thay đổi chế độ pha trộn của lớp để ‘loại trừ’.

tao-khoi-29-10-3

Bước 5

Bây giờ chọn một lớn, mềm eraser brush tại một opacity thấp (khoảng 10%) và xóa các cạnh hình ảnh của bạn hút thuốc lá.

tao-khoi-29-10-4

Bước 6

Bây giờ lặp lại cùng một kỹ thuật khác với hình ảnh hút thuốc lá.

tao-khoi-29-10-5

Bước 7

Thêm một số chi tiết hút thuốc lá, đang được bảo đảm để xoá các phần của mỗi hình ảnh cho đến khi tìm được điều tốt.

tao-khoi-29-10-6

Bước 8

Bây giờ dán hút thuốc lá trong một hình ảnh, và thiết lập của bạn để chế độ pha trộn lớp ‘nhân’. Sau đó đi đến hình ảnh> điều chỉnh> và thiết lập các cấp độ đầu vào của bạn để 0, 1,00, 100.

tao-khoi-29-10-7

Bước 9

Bạn sẽ nhận thấy rằng việc này ngay bây giờ lớp hides một số hút thuốc lá của bạn trước lớp. Để sửa lỗi này grab mềm eraser brush và xoá thư của bạn xung quanh, exposing phần còn lại của hút thuốc lá.

tao-khoi-29-10-8

Bước 10

Bây giờ nếu bạn nhớ, chúng tôi tạo ra 2 văn bản lớp sớm hơn và rasterized đầu tiên. Bây giờ là lúc để rasterize điều thứ hai. Một khi bạn đã làm này grab smudge công cụ của bạn, và thiết lập của bạn để 40px brush kích thước và sức mạnh của bạn đến 60%. Bạn muốn bắt đầu smudging các tops của các chữ cái đầu trang văn bản của lớp. Để đạt được hiệu quả tốt đẹp smokey, không chỉ đơn giản smudge trở lên, nhưng thực hiện các vòng tròn nhỏ smudging motions.

Văn bản này cũng làm giảm lớp opacity đên 75%.

tao-khoi-29-10-9

Bước 11

Chọn công cụ paintbrush của bạn và áp dụng các cài đặt hiển thị dưới đây của bạn trong bảng màu brush.

tao-khoi-29-10-10

Bước 12

Bây giờ sơn trên văn bản của bạn trên một lớp đầu trang mới. Để thực hiện rải rác của bạn brush dấu hiệu rõ ràng hơn của bạn bị trùng lặp và các lớp hợp nhất nó xuống với bản gốc. Sau đó, áp dụng một bên ngoài glow màu pha tùy chọn lớp của bạn (cài đặt dưới đây).

tao-khoi-29-10-11

Và Chúng tôi đã Xong!

tao-khoi-29-10-12

tao-khoi-29-10-13

Theo: thietkewebvietnam

Bài viết liên quan