Tạo nhắc nhở thời gian cho website của bạn

Bạn muốn mỗi lần khách viếng thăm website của bạn thì hiển thị những câu chào hỏi và nhắc nhở như hình

Hôm nay thuthuatso.com xin chia sẻ với các bạn đoạn code nhắc nhở theo thời gian.Cái này nó sẽ hoạt động theo đồng hồ trên người sử dụng vì vậy nếu máy nào đồng hồ sai thì nó cũng sẽ nhắc sai. Các bạn có thể thay đổi lời chào cho phù hợp với site của mình nhá.


// Store the date In avarlable
d = new Date()
dateText = “”
// Get the cuurent day and convert it to the name of the day
dayValue = d.getDay()
if(dayValue == 0)
dateText += “Chủ Nhật”
else if (dayValue == 1)
dateText += “Thứ Hai”
else if (dayValue == 2)
dateText += “Thứ Ba”
else if (dayValue == 3)
dateText += “Thứ Tư”
else if (dayValue == 4)
dateText += “Thứ Năm”
else if (dayValue == 5)
dateText += “Thứ Sáu”
else if (dayValue == 6)
dateText += “Thứ Bảy”
// Get the current date; if it’s before 2000,add 1900
dateText += “, Ngày ” + d.getDate()+”,”
// Get the current month and convert it to the name of the month
monthValue = d.getMonth()
dateText += ” ”
if (monthValue == 0)
dateText += “Tháng 1″
if (monthValue == 1)
dateText += “Tháng 2″
if (monthValue == 2)
dateText += “Tháng 3″
if (monthValue == 3)
dateText += “Tháng 4­”
if (monthValue == 4)
dateText += “Tháng 5″
if (monthValue == 5)
dateText += “Tháng 6″
if (monthValue == 6)
dateText += “Tháng 7″
if (monthValue == 7)
dateText += “Tháng 8″
if (monthValue == 8)
dateText += “Tháng 9″
if (monthValue == 9)
dateText += “Tháng 10″
if (monthValue == 10)
dateText += “Tháng 11″
if (monthValue == 11)
dateText += “Tháng 12″
// Get the current year; if it’s before 2000, add 1900
if (d.getYear() < 2000)
dateText += “, Năm ” + (1900 + d.getYear())
else
dateText += “, Năm ” + (d.getYear())
// Get the current minutes
minuteValue = d.getMinutes()
if (minuteValue < 10)
minuteValue = “0″ + minuteValue
// Get the current hours
hourValue = d.getHours()
// Customize the greeting based on the current hours
if (hourValue < 6)
{
greeting = “

Chào…!

greeting1 = “
Sao giờ này lại vào diễn đàn thế!. Có tâm sự à! Hãy đi ngủ để giữ gìn sức

khỏe nhé!


}
else if (hourValue < 9)
{
greeting = “
Chào buổi sáng!

greeting1 = “
Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!

}
else if (hourValue < 11)
{
greeting = “
Sắp trưa rồi …^^!

greeting1 = “
Chúc các bạn có một ngày thành công và hạnh phúc!.

}
else if (hourValue < 14)
{
greeting = “
Đã buổi trưa rồi đó…^^!

greeting1 = “
Chúc các bạn có buổi trưa thật ngon miệng!

}
else if (hourValue < 17)
{
greeting = “
Đã buổi chiều…^^!

greeting1 = “
Hãy cố gắng hoàn thành công việc trong ngày nhé!

}
else if (hourValue < 18)
{
greeting = “
Sắp tối rồi !

greeting1 = “
Chúc bạn có bữa tối thật ngon miệng bên người thân nhé.^^

}

else if (hourValue <= 21)
{
greeting = “

Chào buổi tối!!

greeting1 = “
Chúc bạn có bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân

nhé.^^


}
else
{
greeting = “
Khuya rồi đấy!

greeting1 = “
Hãy đi ngủ thôi! Chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon cùng những giấc mơ đẹp

nhé!


}
// Write the greeting, the date, and the time to the page

document.write(greeting +greeting1)

//–>

Các bạn lấy code trực tiếp ở đây nhá

Chúc các bạn thành công

Nguồn: http://thuthuatso.com/2011/02/08/tao-nhac-nho-thoi-gian-cho-website-cua-ban/#ixzz1GuwN9xVy

Bạn muốn mỗi lần khách viếng thăm website của bạn thì hiển thị những câu chào hỏi và nhắc nhở như hình

Hôm nay thuthuatso.com xin chia sẻ với các bạn đoạn code nhắc nhở theo thời gian.Cái này nó sẽ hoạt động theo đồng hồ trên máy tính người sử dụng vì vậy nếu máy nào đồng hồ sai thì nó cũng sẽ nhắc sai. Các bạn có thể thay đổi lời chào cho phù hợp với site của mình nhá.


// Store the date In avarlable
d = new Date()
dateText = “”
// Get the cuurent day and convert it to the name of the day
dayValue = d.getDay()
if(dayValue == 0)
dateText += “Chủ Nhật”
else if (dayValue == 1)
dateText += “Thứ Hai”
else if (dayValue == 2)
dateText += “Thứ Ba”
else if (dayValue == 3)
dateText += “Thứ Tư”
else if (dayValue == 4)
dateText += “Thứ Năm”
else if (dayValue == 5)
dateText += “Thứ Sáu”
else if (dayValue == 6)
dateText += “Thứ Bảy”
// Get the current date; if it’s before 2000,add 1900
dateText += “, Ngày ” + d.getDate()+”,”
// Get the current month and convert it to the name of the month
monthValue = d.getMonth()
dateText += ” ”
if (monthValue == 0)
dateText += “Tháng 1″
if (monthValue == 1)
dateText += “Tháng 2″
if (monthValue == 2)
dateText += “Tháng 3″
if (monthValue == 3)
dateText += “Tháng 4­”
if (monthValue == 4)
dateText += “Tháng 5″
if (monthValue == 5)
dateText += “Tháng 6″
if (monthValue == 6)
dateText += “Tháng 7″
if (monthValue == 7)
dateText += “Tháng 8″
if (monthValue == 8)
dateText += “Tháng 9″
if (monthValue == 9)
dateText += “Tháng 10″
if (monthValue == 10)
dateText += “Tháng 11″
if (monthValue == 11)
dateText += “Tháng 12″
// Get the current year; if it’s before 2000, add 1900
if (d.getYear() < 2000)
dateText += “, Năm ” + (1900 + d.getYear())
else
dateText += “, Năm ” + (d.getYear())
// Get the current minutes
minuteValue = d.getMinutes()
if (minuteValue < 10)
minuteValue = “0″ + minuteValue
// Get the current hours
hourValue = d.getHours()
// Customize the greeting based on the current hours
if (hourValue < 6)
{
greeting = “

Chào…!

greeting1 = “
Sao giờ này lại vào diễn đàn thế!. Có tâm sự à! Hãy đi ngủ để giữ gìn sức

khỏe nhé!


}
else if (hourValue < 9)
{
greeting = “
Chào buổi sáng!

greeting1 = “
Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!

}
else if (hourValue < 11)
{
greeting = “
Sắp trưa rồi …^^!

greeting1 = “
Chúc các bạn có một ngày thành công và hạnh phúc!.

}
else if (hourValue < 14)
{
greeting = “
Đã buổi trưa rồi đó…^^!

greeting1 = “
Chúc các bạn có buổi trưa thật ngon miệng!

}
else if (hourValue < 17)
{
greeting = “
Đã buổi chiều…^^!

greeting1 = “
Hãy cố gắng hoàn thành công việc trong ngày nhé!

}
else if (hourValue < 18)
{
greeting = “
Sắp tối rồi !

greeting1 = “
Chúc bạn có bữa tối thật ngon miệng bên người thân nhé.^^

}

else if (hourValue <= 21)
{
greeting = “

Chào buổi tối!!

greeting1 = “
Chúc bạn có bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân

nhé.^^


}
else
{
greeting = “
Khuya rồi đấy!

greeting1 = “
Hãy đi ngủ thôi! Chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon cùng những giấc mơ đẹp

nhé!


}
// Write the greeting, the date, and the time to the page

document.write(greeting +greeting1)

//–>

Các bạn lấy code trực tiếp ở đây nhá

Chúc các bạn thành công

Nguồn: http://thuthuatso.com/2011/02/08/tao-nhac-nho-thoi-gian-cho-website-cua-ban/#ixzz1GuwN9xVy
Bạn muốn mỗi lần khách viếng thăm website của bạn thì hiển thị những câu chào hỏi và nhắc nhở như hình

Hôm nay thuthuatso.com xin chia sẻ với các bạn đoạn code nhắc nhở theo thời gian.Cái này nó sẽ hoạt động theo đồng hồ trên máy tính người sử dụng vì vậy nếu máy nào đồng hồ sai thì nó cũng sẽ nhắc sai. Các bạn có thể thay đổi lời chào cho phù hợp với site của mình nhá.


// Store the date In avarlable
d = new Date()
dateText = “”
// Get the cuurent day and convert it to the name of the day
dayValue = d.getDay()
if(dayValue == 0)
dateText += “Chủ Nhật”
else if (dayValue == 1)
dateText += “Thứ Hai”
else if (dayValue == 2)
dateText += “Thứ Ba”
else if (dayValue == 3)
dateText += “Thứ Tư”
else if (dayValue == 4)
dateText += “Thứ Năm”
else if (dayValue == 5)
dateText += “Thứ Sáu”
else if (dayValue == 6)
dateText += “Thứ Bảy”
// Get the current date; if it’s before 2000,add 1900
dateText += “, Ngày ” + d.getDate()+”,”
// Get the current month and convert it to the name of the month
monthValue = d.getMonth()
dateText += ” ”
if (monthValue == 0)
dateText += “Tháng 1″
if (monthValue == 1)
dateText += “Tháng 2″
if (monthValue == 2)
dateText += “Tháng 3″
if (monthValue == 3)
dateText += “Tháng 4­”
if (monthValue == 4)
dateText += “Tháng 5″
if (monthValue == 5)
dateText += “Tháng 6″
if (monthValue == 6)
dateText += “Tháng 7″
if (monthValue == 7)
dateText += “Tháng 8″
if (monthValue == 8)
dateText += “Tháng 9″
if (monthValue == 9)
dateText += “Tháng 10″
if (monthValue == 10)
dateText += “Tháng 11″
if (monthValue == 11)
dateText += “Tháng 12″
// Get the current year; if it’s before 2000, add 1900
if (d.getYear() < 2000)
dateText += “, Năm ” + (1900 + d.getYear())
else
dateText += “, Năm ” + (d.getYear())
// Get the current minutes
minuteValue = d.getMinutes()
if (minuteValue < 10)
minuteValue = “0″ + minuteValue
// Get the current hours
hourValue = d.getHours()
// Customize the greeting based on the current hours
if (hourValue < 6)
{
greeting = “

Chào…!

greeting1 = “
Sao giờ này lại vào diễn đàn thế!. Có tâm sự à! Hãy đi ngủ để giữ gìn sức

khỏe nhé!


}
else if (hourValue < 9)
{
greeting = “
Chào buổi sáng!

greeting1 = “
Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!

}
else if (hourValue < 11)
{
greeting = “
Sắp trưa rồi …^^!

greeting1 = “
Chúc các bạn có một ngày thành công và hạnh phúc!.

}
else if (hourValue < 14)
{
greeting = “
Đã buổi trưa rồi đó…^^!

greeting1 = “
Chúc các bạn có buổi trưa thật ngon miệng!

}
else if (hourValue < 17)
{
greeting = “
Đã buổi chiều…^^!

greeting1 = “
Hãy cố gắng hoàn thành công việc trong ngày nhé!

}
else if (hourValue < 18)
{
greeting = “
Sắp tối rồi !

greeting1 = “
Chúc bạn có bữa tối thật ngon miệng bên người thân nhé.^^

}

else if (hourValue <= 21)
{
greeting = “

Chào buổi tối!!

greeting1 = “
Chúc bạn có bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân

nhé.^^


}
else
{
greeting = “
Khuya rồi đấy!

greeting1 = “
Hãy đi ngủ thôi! Chúc bạn có một giấc ngủ thật ngon cùng những giấc mơ đẹp

nhé!


}
// Write the greeting, the date, and the time to the page

document.write(greeting +greeting1)

//–>

Chúc các bạn thành công

Bài viết liên quan