Tắt tài khoản Guest trên màn hình đăng nhập của Mac OS Lion

Mac OS 10.7 Lion có một tính năng khá hay là có thể chạy Safari ngay từ ngoài màn hình đăng nhập và bạn không cần phải log in vào tài khoản chính của mình để làm việc này. Tính năng này thích hợp mỗi khi có người cần mượn máy để lướt web, khi đó nếu bạn chuyển qua tài khoản Guest thì họ chỉ dùng được Safari và không truy cập được bất cứ thông tin nào khác. Để phục vụ cho tính năng này thì Mac OS Lion luôn bật 1 tài khoản Guest tại màn hình đăng nhập, bên cạnh tài khoản chính của bạn.

Vấn đề là nhiều khi bạn không cái tài khoản này nó cứ hiện ra như vậy, lúc này chúng ta cần tắt nó đi. Tài khoản này khác với tài khoản Guest mà chúng ta có thể thấy trong System Preferences -> User & Groups. Dù vậy thì cũng cần vào System Preferences -> User & Groups và Disable cái Guest User này đi (chỉnh như hình minh họa dưới đây).

Sau khi đã disable cái Guest User thì vẫn có 1 tài khoản Guest hiện trên màn hình đăng nhập, lúc này bạn cần vào System Preferences -> Security & Privacy -> chọn Disable restarting to Safari when screen is locked. Nếu không thấy lựa chọn này thì nó nằm trong mục Advanced… (hình minh họa dưới).

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan