Technitium MAC Address Changer – Thay đổi địa chỉ MAC nhanh chóng

Như các bạn đã biết, có rất nhiều cách để có thể bảo vệ mạng không dây gia đình chống lại những kẻ xâm nhập bừa bãi. Có một cách để không cho bất kỳ kẻ nào có thể kết nối vào mạng của bạn ngoại trừ những người có card mạng với địa chỉ MAC cụ thể nào đó.

Việc thiết lập router của bạn để ngăn chặn kẻ xâm nhập lạ mặt này là điều hoàn toàn dễ dàng nhưng bạn có biết thực sự nó làm việc như thế nào không?

Bằng cách tự kiểm tra. Một trong những cách tốt nhất để thực hiện nó là giả mạo một địa chỉ MAC, bằng cách gán cho một trong các card mạng đang tồn tại một địa chỉ mới. Bạn có thể thực hiện nó với Technitium Changer này, phần mềm này cho phép bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC chỉ bằng một vài click đơn giản. Chạy chương trình, chọn card mà bạn muốn gán cho nó một địa chỉ MAC giả mạo, kích Random , sau đó kích nút Change Now! Đó là tất cả những gì bạn cần thực hiện. Để khôi phục lại về địa chỉ MAC gốc của bạn, hãy chọn nó và kích Original MAC.

Chương trình này cũng có thể nhiều ưu điểm khác. Nó là một cách tuyệt vời để có thể hiện các thông tin chi tiết về card mạng của bạn như tên nhà sản xuất, địa chỉ MAC, IP, Gateway và các thông tin DNS có liên quan đến mỗi card. Nó cũng có các tiện ích hữu dụng khác, như giải phóng và tạo mới lại địa chỉ IP cho một card, điều này có thể sửa được vấn đề về kết nối mạng bị hỏng.

Download:

Bài viết liên quan