Tenorshare Data Recovery – Khôi phục dữ liệu bi mất

Thông thường những dữ liệu bị mất là do ghi đè, xóa, định dạng, phân vùng bị hư hỏng hoặc sự cố khác nhau trên tất cả các nền tảng Windows. Tenorshare Data Recovery là sẽ giúp bạn phục hồi những dữ liệu quan trọng, hình ảnh quý giá…được lưu trong xách tay hoặc các thiết bị media. Các tính năng chính:

Đáng tin cậy

Tenorshare Data Recovery an toàn 100%, không có bất kỳ virus hoặc những thứ không liên quan.

Khôi phục dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau

Khôi phục dữ liệu từ nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau như USB Drive, Pen Drive, thẻ máy ảnh kỹ thuật số, thẻ nhớ, thẻ SD, đĩa mềm…

Hỗ trợ

– Hỗ trợ tất cả các nền tảng Windows (/2000/2003/Vista, )

– Hệ thống tập tin thông dụng (FAT12, FAT16, FAT32 và NTFS).

– Hỗ trợ tất cả các file chữ ký phổ biến, các tập tin nhỏ được lưu trữ trong một cụm hoặc tập tin lớn hơn được lưu trữ trong các cụm liên tiếp sẽ được tìm thấy và thu hồi ngay lập tức.

– Hỗ trợ bảng phân vùng sao lưu trước khi khôi phục dữ liệu phân vùng

– Sao lưu dữ liệu thông tin ban đầu trước khi phục hồi dữ liệu phân vùng để đảm bảo an toàn 100%.

Download:

http://www.tenorshare.com/downloads/tenorshare-data-recovery-trial.exe

Bài viết liên quan