Thay đổi số lượng Tile cho trang New tab trên Firefox 13

Trang New Tab là một trong những tính năng mới của Firefox 13. Theo mặc định, trang New Tab hiển thị 9 hình thu nhỏ của các trang web bạn truy cập gần đây và thường xuyên nhất khi mở một tab mới.

Tuy nhiên, trang New Tab đã bỏ đi một số tuỳ chọn tuỳ chỉnh. Ví dụ, không có tùy chọn để thay đổi số lượng tiles (các hình thu nhỏ).

Giờ đây, công cụ bổ sung cho New Tab đã được tích hợp, cho phép bạn thay đổi số lượng Tile (đối với hàng và cột) trên trang New Tab, cho phép thêm vào một số trang web và bookmark trên trang New Tab của Firefox. Bạn có thể thêm bất kỳ số lượng của hình thu nhỏ trên trang từ add-on mới New Tab Tools từ Mozilla.

Sau đó vào trang tùy chọn (Từ menu Firefox chọn Tools-> Add-ons hoặc gõ “about: addons” vào thanh địa chỉ trình duyệt và nhấn Enter), sau đó thay đổi các giá trị trong hàng và cột. Lưu ý rằng, nhập các giá trị giữa 1 và 10.

Để thêm bookmark cho trang New Tab , chỉ cần kéo và thả chúng từ thanh bookmark vào trang New Tab, hoặc kéo và thả từ quản lý bookmark (bấm Ctrl+Shift+B để mở trình quản lý bookmark).

Theo xahoithongtin.com

Bài viết liên quan