Thêm Shortcuts bất kỳ vào thư mục My Computer

Có bao giờ bạn tự hỏi là làm thế nào để thêm một hay nhiều shortcuts thư mục hay ứng dụng vào trong thư mục My Computer của Windows chưa? Mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau.

Mở ứng dụng Windows Explorer (trong ) hay File Explorer (trong ) và nhận dòng lệnh sau vào thanh địa chỉ.

%appdata%microsoftWindowsNetwork Shortcuts

Bạn sẽ được đưa đến thư mục ‘Network Shortcuts’ của Windows. Bây giờ hãy nhấn phải chuột vào giữa thư mục và chọn ‘Shortcut’.

Hộp thoại ‘Create Shortcut’ sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy nhập đường dẫn của thư mục hay ứng dụng nào đó mình cần và nhấn ‘Next’ để tiếp tục.

Tiếp theo, hãy đặt tên cho shortcut mới mà mình vừa tạo và nhấn Finish để kết thúc.

Giờ thì mở thư mục My Computer của lên để kiểm tra kết quả nhé.

Chúc bạn thành công.

Theo: Genk

Bài viết liên quan