Thiết lập chức năng tạm dừng thông báo email mới và gửi email trả lời tự động trên Gmail

Inboxpause.com đã cung cấp add-on/extension InboxPause dành cho trình duyệt Firefox, Google Chrome có chức năng dùng để tạm ngưng thông báo email mới (email vẫn tới nhưng Gmail sẽ không thông báo và làm phiền người dùng), đồng thời có thể phản hồi cho người gửi rằng email của họ đang nằm trong diện chờ duyệt.

Nhờ đó người gửi nắm bắt được trạng thái của bạn mà không mắc công chờ đợi email phản hồi và sẽ tìm cách liện lạc thuận tiện hơn. Bài viết hướng dẫn cài đặt và sử dụng thực hiện trên trình duyệt Firefox ():


1. Download và cài đặt add-on InboxPause cho trình duyệt tại đây. Click Download Inbox Pause, sau đó click Allow để cho phép cài đặt add-on này.

2. Đăng nhập tài khoản email, Click chọn PAUSE ở góc trái phía trên màn hình.

3. Ở lần đầu tiên sử dụng tính năng trên bạn sẽ phải thực hiện thao tác xác nhận tài khoản từ InboxPause.

4. Soạn thảo nội dung email trả lời tự động, sau đó nhấn Pause.

5. Lúc này chức năng tạm ngưng thông báo email mới, đồng thời phản hồi cho người gửi rằng email của họ đang nằm trong diện chờ duyệt đã được kích hoạt.

6. Để ngưng sử dụng email trả lời tự động – Nhấn chọn UNPAUSE ở góc trái phía trên màn hình

Click Download Inbox Pause, sau đó click Allow để cho phép cài đặt add-on này

Đăng nhập tài khoản email, Click chọn PAUSE ở góc trái phía trên màn hình.

Ở lần đầu tiên sử dụng tính năng trên bạn sẽ phải thực hiện thao tác xác nhận tài khoản từ InboxPause.

Soạn thảo nội dung email trả lời tự động. Sau đó nhấn Pause – Lúc này chức năng tạm ngưng thông báo email mới, đồng thời có thể phản hồi cho người gửi rằng email của họ đang nằm trong diện chờ duyệt đã được kích hoạt.

Để ngưng sử dụng tính năng trên – Nhấn chọn UNPAUSE ở góc trái phía trên màn hình

Theo tinhte

Bài viết liên quan