Thiết lập giới hạn thời gian sử dụng Windows cho tài khoản Local

Một tính năng thú vị cho phép bạn đặt giờ được đăng nhập vào máy tính.

Tính năng Parental Control ngày càng được cải tiến, cũng như nhận được nhiều nâng cấp đáng giá trên , nhất là với 10. Và để sử dụng chúng một cách tốt nhất, bạn phải khởi tạo và phân chia các Microsoft theo diện gia đình trên .

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-1

Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của tính năng này là tất cả các thành viên trong gia đình phải có tài khoản Microsoft. Nhưng tin tốt là bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản để áp dụng một số các giới hạn mà bạn không muốn người dùng truy cập và sử dụng các tính năng định trước. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo qua việc làm thế nào để giới hạn thời gian cho các tài khoản , nếu bạn quan tâm, sau đây là hướng dẫn chi tiết.

Hướng dẫn giới hạn Windows cho tài khoản Local

Nhấn phải chuột vào nút Start và chọn lệnh Command Prompt (Admin).

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-2

Ở đây chúng ta sẽ có cú pháp lệnh cho việc giới hạn thời gian cho tài khoản Local như sau:

net user /time:,

Trong đó:

– là tên tài khoản người dùng mà bạn muốn giới hạn.

– là giới hạn thứ trong tuần mà bạn muốn thiết lập. Ở đây ta sẽ sử dụng tên tiếng Anh của thứ, và có thể viết tắt như Su, M, T, W, Th, F, Sa.

– là thời gian, có thể sử dụng mốc thời gian 12 tiếng hoặc 24 tiếng tùy theo ý muốn.

Ví dụ như bạn muốn giới hạn thời gian sử dụng máy tính cho tài khoản người dùng có tên là “thaihoc”, từ 8 giờ đến 16 giờ trong ngày thứ bảy (Saturday), thì bạn sẽ có câu lệnh như sau:

net user thaihoc /time:Sa,8am-4pm

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-3

Trường hợp bạn chỉ giới hạn thời gian cho tài khoản chỉ được sử dụng máy tính trong tuần từ thứ hai (Monday) đến thứ sáu (Friday), với thời gian từ 16 giờ chiều đến 20 giờ tối thì cú pháp sẽ là:

net user thaihoc /time:M-F,4pm-8pm

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-4

Hay cụ thể hơn, bạn có thể kết hợp 2 trường hợp trên với nhau, ta sẽ có một chuỗi lệnh như sau, lưu ý cách nhau bởi dấu phẩy.

net user thaihoc / time:Sa,8am-4pm;M-F,4pm-8pm

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-5

Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập thời gian cụ thể cho việc sử dụng máy tính theo các chuỗi thời gian trong ngày. Ví dụ, ta sẽ hạn chế từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng và 16 giờ chiều đến 22 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần. Câu lệnh tương ứng sẽ là:

net user thaihoc /time:M-F,6am-8am;M-F,4pm-10pm

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-6

Nếu như bạn muốn mọi thứ trở lại như cũ, hãy sử dụng lệnh sau:

net user thaihoc /time:all

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-su-dung-windows-cho-tai-khoan-local-7

Khá đơn giản phải không?

Nguồn: Genk

Bài viết liên quan