Thiết lập lại mật khẩu Windows 7 một cách dễ dàng khi quên mật khẩu

Có lúc bạn bất cẩn quên đi mật khẩu không thể nào vào được . Có một cách rất dễ dàng để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần với một bản sao của đĩa cài đặt Windows và một dòng lệnh đơn giản. 1. Lập lại mật khẩu Windows của bạn khi quên mật khẩu:

– Đầu tiên khởi động từ đĩa Windows và chọn tùy chọn “Repair your computer” (Sửa chữa của bạn) từ góc trái dưới.

 

– Bạn sẽ đợi để các tùy chọn xuất hiện và chọn tùy chọn Command Prompt.

– Tiếp theo bạn gõ vào lệnh sau đây để sao lưu các tập tin ban đầu dính phím: copy c: windows system32 sethc.exe c:

– Sau đó, bạn sẽ sao chép các thực thi lệnh prompt (cmd.exe) trên đầu trang của file thực thi các phím dính: copy c: windows system32 cmd.exe c: windows system32 sethc.exe

– Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy tính.

2. Lập lại mật khẩu:

– Một khi bạn nhận được màn hình đăng nhập, nhấn phím Shift 5 lần, và bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh chế độ quản trị.

– Bây giờ để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệnh sau, thay thế các tên người dùng và mật khẩu với sự kết hợp mà bạn muốn: net user geek MyNewPassword

– Bây giờ bạn có thể đăng nhập, bạn có thể đặt lại sethc.exe tập tin ban đầu bằng cách khởi động lại đĩa CD cài đặt, mở command prompt và sao chép c: sethc.exe tập tin c: windows system32 sethc.exe.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan