Tìm kiếm, thay thế, dọn dẹp các shortcut trong máy tính với Shortcuts Search And Replace

Trong quá trình sử dụng , chắc hẳn bạn đã từng tạo shortcut (biểu tượng tắt) cho các hoặc thư mục hay sử dụng. Qua thời gian, lượng shortcut này ngày càng nhiều lên, trong đó có nhiều shortcut đã không còn tác dụng do phần mềm, thư mục cũ đã bị xóa hoặc chuyển đi chỗ khác. Bạn muốn dọn dẹp hoặc sửa đường dẫn đúng cho các shortcut đó? Phần mềm miễn phí Shortcuts Search And Replace sẽ giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng.

Shortcuts Search And Replace là phần mềm miễn phí, không cần cài đặt, có 2 phiên bản dành cho nền tảng 32 bit và 64 bit của Hệ Điều Hành Windows. Bài viết này được thử nghiệm trên máy tính chạy Hệ Điều Hành phiên bản 32 bit.

Sau khi file ShortcutsSearchAndReplace_bin.zip về máy tính, bạn giải nén và chạy file ShortcutsSearchAndReplace.exe, giao diện chương trình trông như sau:

Để tìm kiếm những shortcut bị lỗi trên một ổ nào đó, bạn nhấn vào nút browse ở mục Path như hình dưới

Sau đó chọn đến ổ bạn cần kiểm tra, ví dụ, kiểm tra ổ E của máy tính,

sau đó bạn nhấn vào nút  có nghĩa sẽ tìm kiếm trong cả các thư mục con, sau đó nhấn nút  phần mềm sẽ tìm kiếm các shortcut bị lỗi.

Các shortcut này đều không còn đường dẫn chính xác, bạn có thể xóa đi bằng nút delete. Bạn muốn sửa shortcut nào trong số đó, chỉ việc chuột phải, chọn Properties, hoặc nhấn vào nút , sửa đúng đường dẫn, sau đó nhấn nút Resolve.

Một chức năng hữu ích khác của phần mềm đó là tìm kiếm và thay thế các đường dẫn của shortcut, chức năng này đặc biệt có ích khi bạn hay dùng các phần mềm portable và muốn chuyển từ ổ này sang ổ khác. Ví dụ, các phần mềm portable bạn đang để ở ổ C:Portable Softwares, bạn để shortcut của phần mềm này ở phần Common Start Menu, bạn muốn chuyển tất cả các phần mềm này sang ổ D:Portable Softwares nhưng lại không muốn phải vào từng shortcut của các phần mềm để đổi. Bạn chỉ cần tích vào nút  (Common Start Menu), sau đó gõ đường dẫn C:Portable Softwares, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm. Sau khi tìm được các phần mềm có đường dẫn trên, gõ đường dẫn muốn chuyển đổi, ví dụ D:Portable Softwares, tích vào các phần mềm cần chuyển, nhấn vào nút Replace là tất cả các phần mềm của bạn đã được đổi đường dẫn mới, bạn chỉ cần copy thư mục chứa phần mềm tới đúng đường dẫn mới là xong.

Giải thích các nút trên giao diện phần mềm:

Tìm kiếm các liên kết phù hợp với điều kiện
Tìm kiếm các liên kết phù hợp với điều kiện, cho xem trước kết quả thay thế, để thay thế liên kết nào cần chọn liên kết đó và nhấn nút Replace
Tìm các liên kết bị hỏng, sau đó có thể sửa hoặc xóa các liên kết này
Dừng hoạt động hiện thời
Bao gồm các thư mục con (áp dụng cho trường điều kiện “Path” và tùy chọn “User Desktop”)
Bao gồm thư mục của menu khởi động của người dùng hiện thời (trường điều kiện “Path” trở thành tùy chọn nếu nút này được bấm)
Bao gồm thư mục của menu khởi động common của tất cả các user (trường điều kiện “Path” trở thành tùy chọn nếu nút này được bấm)
Bao gồm màn hình của người dùng hiện thời (trường điều kiện “Path” trở thành tùy chọn nếu nút này được bấm)
Hiển thị thuộc tính của shortcut
Tích chọn nhanh tất cả các kết quả tìm kiếm
Bỏ tích chọn nhanh tất cả các kết quả tìm kiếm
Chọn kết quả tìm kiếm đang được bôi đen
Bỏ chọn kết quả tìm kiếm đang được bôi đen
Xem trợ giúp
Thông tin về phần mềm
Ủng hộ tiền cho tác giả, đây là một tùy chọn, nếu bạn thấy phần mềm này hữu ích có thể chuyển một khoản tiền nhỏ để động viên tác giả qua paypal.

Phần mềm Shortcuts Search And Replace có thể download với nền tảng 32 bit và nền tảng 64 bit.

Theo:

Bài viết liên quan