Toàn bộ dữ liệu của người dùng trên Megaupload đã bị xoá, xin chia buồn

Sau khi lấy lại toàn bộ dữ liệu bị chính phủ tịch thu, sáng lập Megaupload là Kim Dotcom đã cho biết mục tiêu tiếp theo của ông: lấy lại toàn bộ dữ liệu người dùng up lên. Thật tiếc là điều đó không còn có thể nữa, LeaseWeb, công ty hosting cũ của Megaupload đã xoá toàn bộ chúng đi. Kim cho biết LeaseWeb đã làm mà không cảnh báo ông nhưng công ty này lại nói rằng đã báo nhưng không nhận được phản hồi. Được biết dữ liệu đã bị xoá từ tháng 2 và chẳng ai đụng đến nói trong cả năm qua nên việc xoá hoàn toàn không vi phạm pháp luật, Megaupload đã không thanh toán tiền thuê 630 máy chủ của LeaseWeb để chứa những dữ liệu đó trong cả năm qua. Ngay khi chính phủ Mỹ ngắt Megaupload thì LeaseWeb đã cách ly 630 máy chủ để bảo quản dữ liệu và nay thì họ cần nó cho những khách hàng khác. Dữ liệu này cũng không thể phục hồi lại vì nó được xoá đi xoá lại nhiều lần nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn .

Dù là lỗi của ai, xin chia buồn cùng những ai đã lưu dữ liệu trên Megaupload mà không thể lấy lại.

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan